z5363423335232 353b6ead84b7b7ae1d8854de79929e1d
z5363423345513 360679bcb7cf5a624021f9501b4c3d33
Group 44026

FINANCIAL WELLBEING

FIDT đơn vị Việt Nam duy nhất được Meta - công ty chủ quản của các ứng dụng mạng xã hội hàng đầu như Facebook, Messenger, Instagram... lựa chọn cung cấp Dịch vụ Đào Tạo và Tư Vấn Tài Chính 1:1 cho 50 nhân viên người Việt đang sống và làm việc tại Singapore.