Financial Planning
Tài Chính Cá Nhân
Từ cơ bản đến chuyên sâu

FIDT sẽ đồng hành cùng Doanh nghiệp với các chương trình đào tạo ngay tại văn phòng doanh nghiệp, nội dung và thời lượng được điều chỉnh linh hoạt.

z4395830115036 3e47baf48c582235f087b6b6c91a6a9e

FIDT đã đồng hành cùng các doanh nghiệp

Previous slide
Next slide

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU​

    Các Hội thảo - Đào tạo của FIDT tại Doanh Nghiệp

    Previous slide
    Next slide