Group 44019
tab
Group 44025

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

FIDT x AIA Wealth Academy là chương trình hợp tác đào tạo chuyên nghiệp và xuyên suốt cho đội ngũ Quản lý, đội ngũ Huấn luyện và Tư vấn viên các cấp của AIA kênh Bancas toàn quốc.

like

ĐÁNG CHÚ Ý

Lần đầu tiên AIA thay đổi FHC (Financial Health Check) theo tiêu chuẩn Financial Planning với nội dung được tư vấn bởi FIDT

Group 44020
Group 44019
tab

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

FIDT x AIA Wealth Academy là chương trình hợp tác đào tạo chuyên nghiệp và xuyên suốt cho đội ngũ Quản lý, đội ngũ Huấn luyện và Tư vấn viên các cấp của AIA kênh Bancas toàn quốc.

Group 44020
like

LẦN ĐẦU TIÊN

AIA phá lệ thay đổi công cụ Thăm khám sức khỏe tài chính

*Công cụ được áp dụng từ vùng theo format tư vấn từ FIDT và áp dụng cho tất cả tư vấn viên

Tóm tắt dự án

Chương trình đào tạo được thiết kế theo yêu cầu của AIA nhằm giúp đội ngũ Tư vấn viên các cấp thay đổi tư duy và cách thức tư vấn bảo hiểm theo chuẩn Financial Planning.

Tóm tắt dự án

Chương trình đào tạo được thiết kế theo yêu cầu của AIA nhằm giúp đội ngũ Tư vấn viên các cấp thay đổi tư duy và cách thức tư vấn bảo hiểm theo chuẩn Financial Planning.

Đào tạo chuyên sâu

Kiến thức tổng quan đến chuyên sâu theo bộ khung đào tạo Financial Planning quốc tế và được điều chỉnh phù hợp cho ngành Bảo Hiểm Nhân Thọ tại thị trường Việt Nam.

Nền tảng kiến thức

Mô hình 5 điểm chạm bóc tách rủi ro tài chính.
Công cụ Thẩm định sức khỏe tài chính.

Các hoạt động chính của Dự án

Năng lực tài chính

Tái thiết năng lực quản lý Tài Chính Cá Nhân đúng chuẩn Financial Planning quốc tế.

Kỹ năng thấu hiểu

Nâng cao kỹ năng thấu hiểu bức tranh Tài Chính Cá Nhân của khách hàng.

Tư vấn chuyên sâu

Thiết lập kỹ năng tư vấn chuyên sâu, từ “khai thác thông tin’’ → “bóc tách, phân tích’’ tìm “điểm chạm” và “chốt giải pháp”.

Vector 23 1
2 1

Từ đó, đưa ra các khuyến nghị và chọn lọc sản phẩm phù hợp cho khách hàng giúp chuyển đổi khách hàng tốt hơn nhất là đối với nhóm khách hàng trẻ, am hiểu tài chính.

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động bổ trợ quan trọng để tăng tính hiệu quả cho ứng dụng Tài Chính Cá Nhân vào tư vấn thực tế như:

Group
Group 44024

Series Tea-time sharing

Tài Chính Cá Nhân cho Giám đốc chi nhánh VpBank toàn quốc.

Series Webinar

Thăm khám sự khỏe tài chính cá nhân cho tư vấn viên các cấp toàn quốc.

Hành của của FIDT tại AIA

1

12/2023 - 01/2024

Chương trình đào tạo cho Quản lý và đội ngũ tại Hà Nội

2

03/2024 - 04/2024

Chương trình đào tạo cho Quản lý và đội ngũ tại TP.HCM

3

07/2023 - 08/2024

Chương trình đào tạo cho Quản lý và đội ngũ tại Hà Nội

4

10/2024 - 11/2024

Chương trình đào tạo cho Quản lý và đội ngũ tại TP.HCM

12/2023 - 01/2024

Chương trình đào tạo cho Quản lý và đội ngũ tại Hà Nội

03/2024 - 04/2024

Chương trình đào tạo cho Quản lý và đội ngũ tại TP.HCM

07/2024 - 08/2024

Chương trình đào tạo cho Quản lý và đội ngũ tại Hà Nội

10/2024 - 11/2024

Chương trình đào tạo cho Quản lý và đội ngũ tại TP.HCM

Nhân viên AIA nói gì về FIDT

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu nibh et donec condimentum porta. Turpis velit nisl id nisl mi euismod id id consequat.

Rectangle 26

Định Lực

Head of Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu nibh et donec condimentum porta. Turpis velit nisl id nisl mi euismod id id consequat.

Rectangle 26

Định Lực

Head of Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Arcu nibh et donec condimentum porta. Turpis velit nisl id nisl mi euismod id id consequat.

Rectangle 26

Định Lực

Head of Marketing

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Chương trình đào tạo Tài Chính Cá Nhân được thiết kế riêng theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, nội dung và thời lượng được điều chỉnh linh hoạt.


    Bằng việc chọn tiếp tục, tôi đồng ý với Điều khoản & điều kiện của FIDT