Trung tâm hỗ trợ FIDT

Chọn câu hỏi/chủ đề bạn đang gặp phải

Các câu hỏi phổ biến

Hình thức thi cuối khóa của khóa học tài chính cá nhân toàn diện tại FIDT là gì?

Khóa học tài chính cá nhân toàn diện có bao gồm các hoạt động thực hành không?

Điều kiện để đạt chứng nhận nhà hoạch định tài chính cá nhân từ Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam VFCA?

Làm thế nào để lấy lại mật khẩu?

IDP có những tính năng quan trọng nào?

Các chủ đề phổ biến

Chính sách chung

  • Chính sách chung
  • Các chính sách của FIDT

Tài chính cá nhân

  • Các khóa học phù hợp
  • Quản lý tài chính cá nhân

Khóa học

  • Cách đăng ký khóa học
  • Điều kiện nhận giấy chứng nhận

Bất động sản

  • Báo cáo thị trường BĐS
  • Rủi ro và cơ hội từ thị trường BĐS