Lớp học cộng đồng

About us

khóa học này dành cho ai

Khóa học này phù hợp với

Sinh viên
  1. 1. Vừa bước chân vào đời, đang có nhu cầu xây dựng kế hoạch tài chính đầu tiên cho cuộc sống mới.
  2. 2. Muốn học cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả ngay từ đầu để tối ưu hóa thu nhập
  3. 3. Cần tìm hiểu các kênh đầu tư phù hợp để sinh lời từ sớm
  1. 1. Đã có thu nhập ổn định nhưng chưa biết cách quản lý và sử dụng tiền một cách thông minh.
  2. 2. Muốn nâng cao kỹ năng đầu tư để tăng trưởng tài sản.
  3. 3. Cần lập kế hoạch tài chính cho các mục tiêu lớn (mua nhà, mua xe, kế hoạch hưu trí…)
team img 1 2

Charlotte Olivia

WordPress Dev.

team 13

James Marque

Font-end Developer

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

team 14

Eli Lovelence

Content Writter

team 15

Steven Gomag

Ux/Ui Designer