Landing chuyên gia Việt

a Binh

THÀNH VIÊN: ThS. GIANG ÁI BÌNH

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư BTGroup
CEO Công ty TNHH BDwood Việt Nam
Hội viên Hiệp hội TCCN Việt Nam

KINH NGHIỆM 20 NĂM VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

10 NĂM ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP, CHỨNG KHOÁN, BẤT ĐỘNG SẢN

THẾ MẠNH: KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU, CHĂM SÓC SỨC KHOẺ.

a Huan e1699934377217

THÀNH VIÊN: LẠI XUÂN HUẤN

Giám đốc khối dự án đầu tư Fint Việt Nam
Đồng sáng lập Công ty đầu tư Smarty Golf
Hội viên Hiệp hội TCCN Việt Nam

15 NĂM KINH NGHIỆM TRONG VAY, THUÊ, ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 

CHUYÊN GIA TỐI ƯU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

NHÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 10 NĂM