HOẠCH ĐỊNH

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Với mục tiêu ĐỒNG HÀNH cùng tầng lớp tri thức hiện nay ở Việt Nam hướng tới một cuộc sống Bình An, Sung Túc, tổ tư vấn chúng tôi với đội ngũ gồm nhiều chuyên gia tài chính cá nhân trong các lĩnh vực đầu tư, quản trị rủi ro & hoạch định bảo hiểm , luật thuế và tín dụng cá nhân… đã được thành lập.

Tổ tư vấn ĐỒNG HÀNH dựa vào những quan điểm riêng về cuộc sống và hạnh phúc của khách hàng để cùng với khách hàng xây dựng một kế hoạch tài chính toàn diện cho chính mình. Sau đó, chúng tôi sẽ cùng khách hàng vượt qua những trở ngại trên con đường chinh phục những mục tiêu đề ra.

Với 3 giá trị cốt lõi: Chính Trực, Uy Tín và Tận Tâm, chúng tôi tự tin sẽ cùng khách hàng của mình đi suốt một quãng đường dài không chỉ với họ mà còn là thế hệ sau tương lai tiếp nối họ thông qua kế hoạch di chúc và thừa kế, để Gia Sản mà họ tạo lập mãi mãi trường tồn với thời gian.

Chua co ten 1583 x 1080 px 13 e1703479073562

FINANCIAL
PLANNING

Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính.

Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1 – 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lượng xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình. 

01

02

Đánh giá sức khoẻ tài chính

Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư. 

Hoạch định đầu tư

Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán… 
 

03

04

Hoạch định nguồn vốn

Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).

Hoạch định Bất động sản

Đánh giá chu  kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng. 

05

06

Hoạch định bảo hiểm

Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro. 

 

Hoạch định Thuế TNCN

Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.

07

08

Hoạch định Kế hoạch Tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 

Hoạch định Tài chính doanh nghiệp

Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

FINANCIAL PLANNING

Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. 

Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1- 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình. 

01

Đánh giá sức khoẻ tài chính

Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư. 

02

Hoạch định đầu tư

Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán… 

03

Hoạch định nguồn vốn

Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).

04

Hoạch định Bất động sản

Đánh giá chu  kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng. 

05

Hoạch định bảo hiểm

Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro. 

06

Hoạch định Thuế TNCN

Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.

07

Hoạch định Kế hoạch Tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 

08

Hoạch định Tài chính doanh nghiệp

Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

TỔ TƯ VẤN

ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER

MR. NGUYỄN AN HUY

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Hội viên Hiệp hội tài chính cá nhân Việt Nam 

 • Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CPCK MBS
 • Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
 • 9 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • 6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân
1 3
Chua co ten 719 x 1080 px 711 x 933 px 1920 x 1642 px 150 x 150 px 1

Thành viên

ThS. ĐẶNG THÙY TRANG

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Manchester (MBS), UK
Hội viên Hiệp hội Quản lý Bảo hiểm Nhân thọ (FLMI), Mỹ

 • Tư vấn Bảo hiểm Nhân thọ độc lập và Tư vấn Tài chính Cá nhân
 • 13 năm kinh nghiệm lĩnh vực Bảo hiểm Nhân thọ tại Singapore và Việt Nam – chuyên quản lý sản phẩm
Chua co ten 719 x 1080 px 711 x 933 px 1920 x 1642 px 150 x 150

Thành viên

Ms. HÀ VÕ BÍCH VÂN

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Trưởng phòng kinh doanh – Công ty Mina Việt Nam

 • 4 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư Ngoại hối, Vàng, Hàng Hóa, Chứng Khoán và Crypto
 • 2 năm kinh nghiệm trong Bảo Hiểm tại Manulife
 • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cho Vay Ngang Hàng P2PLending.
Chua co ten 719 x 1080 px 711 x 933 px 1920 x 1642 px 150 x 150 px 2

Thành viên

Ms. NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Chuyên viên tư vấn chứng khoán SSI

 • Tư vấn và quản lý danh mục cho hơn 200 khách hàng tại công ty chứng khoán SSI
 • Kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán
Dang Nguyen Thanh Huyen

Thành viên

ThS. ĐẶNG NGUYỄN THANH HUYỀN

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm Manulife và Bảo Việt

 • 9 năm kinh nghiệm về quản trị nhân sự, thuế TNCN, BHXH
 • 1 năm kinh nghiệm lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ,  phi nhân thọ
Nguyen Van Duc e1703232724658

Thành viên

Mr. NGUYỄN VĂN ĐỨC

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Chuyên viên Khách hàng cá nhân MB Bank

 • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính cá nhân, ngân hàng
Phan Le e1703141929691

Thành viên

Mr. PHAN HUY LÊ

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Chuyên viên tư vấn Khách hàng Công ty chứng khoán MB

 • Có kinh nghiệm tư vấn quản lý gia sản cho hơn 200 khách hàng tại VCBS và MBS
 • 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán.
 • 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Chua co ten 971 x 1635 px 960 x 176 px 4

CHỊU TRÁCH NHIỆM CHẤT LƯỢNG

BAN LÃNH ĐẠO CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

3 1

NGUYỄN THỊ THÙY CHI

TRƯỞNG PHÒNG
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Chua co ten 365 x 395 px 1

NGÔ THÀNH HUẤN

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH FIDT

Chua co ten 365 x 395

HUỲNH MINH TUẤN

CHỦ TỊCH HĐQT FIDT

1 1

PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

GIÁM ĐỐC BAN PHÁP LÝ

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN TÀI CHÍNH THEO NHU CẦU CÙNG CHUYÊN GIA

Để lại thông tin theo form dưới đây và FIDT sẽ liên hệ tư vấn chi tiết cho bạn  z4818638736892 e8d5c00d7b8e254b22be46aa9f481d49 e1698341143759

  LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

  Liên hệ ngay! Bạn còn chần chừ gì nữa?

  2.000.000 VND

  Chua co ten 365 x 395

  HUỲNH MINH TUẤN

  CHỦ TỊCH
  HĐQT FIDT

  2

  NGÔ THÀNH HUẤN

  GIÁM ĐỐC
  ĐIỀU HÀNH FIDT

  3 1

  NGUYỄN THỊ THÙY CHI

  TRƯỞNG PHÒNG
  TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

  1 1

  PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

  GIÁM ĐỐC BAN PHÁP LÝ

  z4818638736892 e8d5c00d7b8e254b22be46aa9f481d49 e1698341143759

  LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

  Liên hệ ngay! Bạn còn chần chừ gì nữa?

  Ưu đãi sẽ hết hạn trong

  2.000.000 VND

  ĐĂNG KÝ
  TƯ VẤN TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG 45 PHÚT CÙNG CHUYÊN GIA

  Để lại thông tin theo form dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn chi tiết cho bạn   Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn