BẤT ĐỘNG SẢN GIÁ TỐT - RỔ HÀNG TUYỂN CHỌN

Mua bất động sản với FIDT

Rổ hàng độc quyền với giá tốt hơn thị trường

Tư vấn giá, xác định vùng giá nên giao dịch

Cung cấp thông tin quy hoạch do Văn phòng đăng ký biến động đất đai Quận/Huyện xác nhận

Kiểm tra pháp lý bởi luật sư

Ký gửi bán bất động sản với FIDT

Tư vấn giá BĐS

Báo cáo định kỳ cập nhật tiến độ ký gửi

"Bản tin Tài chính và đầu tư cá nhân" từ FIDT

Tư vấn tài chính cá nhân theo nhu cầu cho giao dịch thành công từ 8 tỷ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN