Học phí

Chương trình được trợ giá đặc biệt từ FIDT & Pronexus nhằm khuyến khích các nhân sự trong ngành tài chính tìm hiểu thêm một định hướng nghề nghiệp đang rất phát triển trên thế giới - Financial Planner.

Học viên tham gia khóa học và hoàn thành bài thi cuối khóa sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo
Đăng ký ngay
GIẢM 20% TRỢ GIÁ TỪ FIDT & PRONEXUS
GIẢM
10% KHI ĐÓNG HỌC PHÍ TRƯỚC 20/09/2022

các gói Học phí

các gói Học phí

HOẠCH ĐỊNH

ĐẦU TƯ

5 học phần (1-2-3-4-8)

 • THỜI LƯỢNG: 26 GIỜ
 • 15.600.000 VNĐ 
HOẠCH ĐỊNH

BẢO VỆ TÀI CHÍNH

5 học phần (1-2-5-6-8)

 • THỜI LƯỢNG: 26 GIỜ
 • 12.000.000 VNĐ
HOẠCH ĐỊNH

TÀI CHÍNH HƯU TRÍ

5 học phần (1-2-4-6-8)

 • THỜI LƯỢNG: 26 GIỜ
 • 14.400.000 VNĐ
HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN TOÀN DIỆN

Trọn bộ 8 học phần

 • THỜI LƯỢNG: 36 GIỜ
 • 21.000.000 VNĐ
Học phí ưu đãi
 • 10.920.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Học phí ưu đãi
 • 8.400.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Học phí ưu đãi
 • 10.080.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Học phí ưu đãi
 • 14.700.000 VNĐ
Đăng ký ngay
HOẠCH ĐỊNH

ĐẦU TƯ

5 học phần (1-2-3-4-8)

 • THỜI LƯỢNG: 26 GIỜ
 • 15.600.000 VNĐ

 • HỌC PHÍ ƯU ĐÃI 
 • 10.920.000 VNĐ
HOẠCH ĐỊNH

BẢO VỆ TÀI CHÍNH

5 học phần (1-2-5-6-8)

 • THỜI LƯỢNG: 26 GIỜ
 • 12.000.000 VNĐ

 • HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
  8.400.000 VNĐ

HOẠCH ĐỊNH

TÀI CHÍNH HƯU TRÍ

5 học phần (1-2-4-6-8)

 • THỜI LƯỢNG: 26 GIỜ
 • 14.400.000 VNĐ

 • HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
  10.080.000 VNĐ
HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN TOÀN DIỆN

Trọn bộ 8 học phần theo

 • THỜI LƯỢNG: 36 GIỜ
 • 21.000.000 VNĐ


 • HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
  14.700.000 VNĐ
ĐĂNG KÝ NGAY
LƯU Ý: Học phí ưu đãi ở trên đã bao gồm Trợ giá và Đóng phí trước 20/09/2022 
fanpage https://www.facebook.com/FanpageFIDT