CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO

CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO

HỌC PHẦN 6

LẬP KẾ HOẠCH HƯU TRÍ

KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC


 • Hiểu được thời điểm cần chuẩn bị cho Hoạch định tài chính hưu trí

 • Hiểu được các nhu cầu cuộc sống và tài chính cơ bản và trọng yếu của giai đoạn hưu trí (theo kinh nghiệm tại thị trường Úc và Việt Nam từ đội ngũ tư vấn của FIDT).

 • Nắm vững các phương pháp phân tích và xây dựng Hoạch định tài chính cho giai đoạn hưu trí.

Đăng ký ngay

 • Khái niệm, phạm vi của kế hoạch hưu trí

 • Rà soát tình hình tài chính
 • Xác định nhu cầu tài chính cho thời điểm nghỉ hưu
 • Xây dựng kế hoạch tài chính hưu trí

 • Nhu cầu tài chính cho người nghỉ hưu
 • Nhu cầu tài sản cho thừa kế

 • Dự tính thu nhập, nhu cầu chi tiêu cho giai đoạn hưu trí
 • Tác động của thuế suất lên dòng tiền hưu trí

 • Bảo hiểm xã hội và vai trò của Bảo hiểm xã hội với an sinh
 • Các hệ thống hưu trí và an sinh xã hội trên thế giới

LẬP KẾ HOẠCH HƯU TRÍ

KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC


 • Hiểu được thời điểm cần chuẩn bị cho Hoạch định tài chính hưu trí

 • Hiểu được các nhu cầu cuộc sống và tài chính cơ bản và trọng yếu của giai đoạn hưu trí (theo kinh nghiệm tại thị trường Úc và Việt Nam từ đội ngũ tư vấn của FIDT).

 • Nắm vững các phương pháp phân tích và xây dựng Hoạch định tài chính cho giai đoạn hưu trí.

Đăng ký ngay

 • Khái niệm, phạm vi của kế hoạch hưu trí

 • Rà soát tình hình tài chính
 • Xác định nhu cầu tài chính cho thời điểm nghỉ hưu
 • Xây dựng kế hoạch tài chính hưu trí

 • Nhu cầu tài chính cho người nghỉ hưu
 • Nhu cầu tài sản cho thừa kế

 • Dự tính thu nhập, nhu cầu chi tiêu cho giai đoạn hưu trí
 • Tác động của thuế suất lên dòng tiền hưu trí

 • Bảo hiểm xã hội và vai trò của Bảo hiểm xã hội với an sinh
 • Các hệ thống hưu trí và an sinh xã hội trên thế giới

chuyên gia đồng hành cùng bạn

Đồng hành cùng các học viên xuyên suốt khóa đào tạo là đội ngũ Các Giảng Viên đầu ngành của Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội cùng các Chuyên Gia Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân và Quản Lý Gia Sản FIDT, Các Chuyên Gia khách mời, trực tiếp làm việc trong ngành Financial Planning tại Mỹ, Úc, Canada...

TS. Nguyễn Đăng Tuệ


Giảng viên bộ môn Quản lý Tài chính, Viện Kinh tế và Quản lý.


TS. Nguyễn Đăng Tuệ tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Nhật Bản.


Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong nước và nước ngoài, nghiên cứu và giảng dạy, cô là chuyên gia nghiên cứu về tài chính cá nhân, đặc biệt là các vấn đề quản lý chi tiêu trong gia đình và kế hoạch hưu trí cá nhân.

Viện Kinh tế và Quản lý

PGS. Ts. Nguyễn Đăng Tụê

Giảng viên bộ môn Quản lý Tài chính, Viện Kinh tế và Quản lý. 

ThS. Ngô Thành Huấn

Giám Đốc Khối Tài chính cá nhân của CTCP FIDT - đơn vị tiên phong tại Việt Nam về Tư vấn tài chính cá nhân & Quản lý gia sản theo mô hình Financial Planning.

Anh tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Hoạch định Tài chính cá nhân (Financial Planning) tại Úc.
Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý tài chính cấp cao tại các doanh nghiệp lớn trong nước.
Riêng đối với ngành Hoạch định tài chính cá nhân thì anh có 2 năm làm việc tại Úc và hơn 10 năm kinh nghiệm tại Việt Nam. 

Công ty cổ phần FIDT

ths. Ngô Thành Huấn

Giám Đốc Khối Tài Chính Cá Nhân - FIDT
Thạc Sĩ Tài chính cá nhân (Australia)

Cùng các giảng viên khách mời

mr. Lê Tiến Dũng (CFA, FRM)

ts. Đinh Thị Thanh Vân

ths. Phùng Thị Thu Hương

fanpage https://www.facebook.com/FanpageFIDT