CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO

CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO

HỌC PHẦN 3

HOẠCH ĐỊNH THUẾ CÁ NHÂN

HỌC PHẦN CUNG CẤP


 • Các nội dung quan trọng nhất về thuế TNCN tại Việt Nam
 • Nắm vững các phương pháp tối ưu thuế TNCN
 • Phương pháp tối ưu thuế cho doanh nghiệp SME 

Đăng ký ngay

 • Văn bản pháp lý hiện hành
 • Đối tượng nộp thuế
 • Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế

 • Các điểm khác biệt về Taxation Planning tại các nước phát triển (Úc) và Việt Nam

 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh
 • Thu nhập khác từ: chuyển nhượng Bất động sản, Chứng khoán, trúng số,...

 • Các khoản thu nhập được miễn thuế
 • Các lưu ý để tối ưu các quyền miễn thuế theo Luật định

 • Các vấn đề thuế TNCN liên quan đến sở hữu tài sản
 • Hoạch định thuế TNCN và các lưu ý khi quyết toán thuế TNCN

 • Các sai lầm thường gặp của chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ về hoạch định thuế TNCN và TNDN

HOẠCH ĐỊNH THUẾ CÁ NHÂN

HỌC PHẦN CUNG CẤP


 • Các nội dung quan trọng nhất về thuế TNCN tại Việt Nam
 • Nắm vững các phương pháp tối ưu thuế TNCN
 • Phương pháp tối ưu thuế cho doanh nghiệp SME 

Đăng ký ngay

 • Văn bản pháp lý hiện hành
 • Đối tượng nộp thuế
 • Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế

 • Các điểm khác biệt về Taxation Planning tại các nước phát triển (Úc) và Việt Nam

 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh
 • Thu nhập khác từ: chuyển nhượng Bất động sản, Chứng khoán, trúng số,...

 • Các khoản thu nhập được miễn thuế
 • Các lưu ý để tối ưu các quyền miễn thuế theo Luật định

 • Các vấn đề thuế TNCN liên quan đến sở hữu tài sản
 • Hoạch định thuế TNCN và các lưu ý khi quyết toán thuế TNCN

 • Các sai lầm thường gặp của chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ về hoạch định thuế TNCN và TNDN

chuyên gia đồng hành cùng bạn

Đồng hành cùng các học viên xuyên suốt khóa đào tạo là đội ngũ Các Giảng Viên đầu ngành của Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội cùng các Chuyên Gia Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân và Quản Lý Gia Sản FIDT, Các Chuyên Gia khách mời, trực tiếp làm việc trong ngành Financial Planning tại Mỹ, Úc, Canada...

NCS. ThS. Lăng Trịnh Mai Hương hiện đang công tác tại Kiểm toán Nhà Nước Việt Nam, với vị trí Phó Vụ Trưởng.

Cô Hương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán, thuế tại nhiều công ty hàng đầu.

Năm 2007, cô Hương đã trở thành Đại diện Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Liên đoàn kế toán Quốc Tế (IFAC).

Cô Hương đã từng giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Hội viên ACCA tại Hà Nội nhiệm kỳ 2009-2011 và là Đại diện của Việt Nam tại Ủy ban Quốc tế ACCA Anh Quốc nhiệm kỳ 2010-2011.

Kiểm toán Nhà nước

NCS. ths. Lăng Trịnh Mai Hương (FCCA, CPA, MBA)

Cô Hương hiện đang công tác tại Kiểm toán Nhà Nước Việt Nam, với vị trí Phó Vụ Trưởng.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu

Hiện là Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Chủ nhiệm bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 

PGS, TS Nguyễn Văn Hiệu tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kinh tế tại Australia, Tiến sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính.

Trước khi về làm việc tại Trường ĐHKT, ông đã giữ chức vụ Phó giám đốc Trường đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Vietinbank. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

pgs.ts. nguyễn văn hiệu

Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Chủ nhiệm bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

Cùng các giảng viên khách mời

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

THS. Ngô Thành Huấn

THS. Phùng Thị Thu Hương

fanpage https://www.facebook.com/FanpageFIDT