CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO

CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO

HỌC PHẦN 2

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

HỌC PHẦN CUNG CẤP

 • Các nguyên tắc cơ bản và trọng yếu khi phân tích các vấn đề tài chính cá nhân.
 • Cách theo dõi tình hình tài chính đơn giản và hiệu quả.
 • Cách xác định và theo dõi các mục tiêu tài chính cá nhân.
 • Nắm vững và vận dụng các phương pháp về vay vốn ngân hàng giúp học viên tiết kiệm hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng lãi vay trong suốt quá trình sử dụng tín dụng để mua và đầu tư tài sản, chủ yếu là bất động sản.

Đăng ký ngay

 • Giới thiệu về báo cáo TCCN
 • Danh mục tài sản (Net worth statement) và Quản trị dòng tiền (Cash flow & Budget)
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần cấu thành báo cáo TCCN

 • Phạm vi của mục tiêu TCCN (ngắn hạn, dài hạn)
 • Tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu TCCN
 • Cách thiết lập và theo dõi 

 • Hoạch định hướng nghiệp (Career Planning)
 • Phân loại các nguồn thu nhập và các đặc điểm cần quan tâm về thu nhập

 • Phương pháp quản lý chi tiêu và tiết kiệm
 • Phân tích các dòng chi tiêu và tiết kiệm

 • Tổng quan về bảo vệ tài chính
 • Quỹ dự phòng và các loại hình bảo hiểm

 • Khái niệm và phân loại tín dụng

 • Giới thiệu các sản phẩm đầu tư cá nhân (Cổ phiếu, trái phiếu, Bất động sản, Index fund, vàng, đầu tư phát triển kinh doanh)

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

HỌC PHẦN CUNG CẤP

 • Các nguyên tắc cơ bản và trọng yếu khi phân tích các vấn đề tài chính cá nhân.
 • Cách theo dõi tình hình tài chính đơn giản và hiệu quả.
 • Cách xác định và theo dõi các mục tiêu tài chính cá nhân.
 • Nắm vững và vận dụng các phương pháp về vay vốn ngân hàng giúp học viên tiết kiệm hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng lãi vay trong suốt quá trình sử dụng tín dụng để mua và đầu tư tài sản, chủ yếu là bất động sản.

Đăng ký ngay

 • Giới thiệu về báo cáo TCCN
 • Danh mục tài sản (Net worth statement) và Quản trị dòng tiền (Cash flow & Budget)
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần cấu thành báo cáo TCCN

 • Phạm vi của mục tiêu TCCN (ngắn hạn, dài hạn)
 • Tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu TCCN
 • Cách thiết lập và theo dõi 

 • Hoạch định hướng nghiệp (Career Planning)
 • Phân loại các nguồn thu nhập và các đặc điểm cần quan tâm về thu nhập

 • Phương pháp quản lý chi tiêu và tiết kiệm
 • Phân tích các dòng chi tiêu và tiết kiệm

 • Tổng quan về bảo vệ tài chính
 • Quỹ dự phòng và các loại hình bảo hiểm

 • Khái niệm và phân loại tín dụng

 • Giới thiệu các sản phẩm đầu tư cá nhân (Cổ phiếu, trái phiếu, Bất động sản, Index fund, vàng, đầu tư phát triển kinh doanh)

chuyên gia đồng hành cùng bạn

Đồng hành cùng các học viên xuyên suốt khóa đào tạo là đội ngũ Các Giảng Viên đầu ngành của Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội cùng các Chuyên Gia Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân và Quản Lý Gia Sản FIDT, Các Chuyên Gia khách mời, trực tiếp làm việc trong ngành Financial Planning tại Mỹ, Úc, Canada...

Tiến sĩ Kinh tế tại Đức 

Giảng viên tài chính Đại học Ngoại Thương và Viện VJCC

 
Mentor & Coach Quốc tế

Đại học Ngoại Thương - Tp.HCM

ts. Ngô Ngọc Quang

Giảng viên Đại học Ngoại Thương TP.HCM

Chuyên gia Hoạch định Tài chính - FIDT

TS. Đinh Thị Thanh Vân
Phó Trưởng khoa phụ trách, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Nhà sáng lập mạng lưới Tài chính cá nhân Việt Nam và đồng sáng lập ProNexus, công ty startup fintech kết nối các cố vấn tài chính với người dùng.


TS. Đinh Thị Thanh Vân đã có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nói chung và tài chính cá nhân. Đồng thời cô đã tham gia trao đổi giảng dạy về kinh tế và tài chính tại một số trường đại học, cao đẳng và trung học bang Washington theo chương trình trao đổi giáo dục của chính phủ Mỹ.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

ts. ĐINH THỊ THANH VÂN

Phó Trưởng khoa phụ trách, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Cùng các giảng viên khách mời

ts. trịnh thị phan lan

ths. Ngô Thành Huấn

ths. Phạm thế thành

ths. NGUYỄN THANH MINH

fanpage https://www.facebook.com/FanpageFIDT