CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO

CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO

HỌC PHẦN 1

NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

HỌC PHẦN CUNG CẤP


 • Học viên được tiếp cận, hiểu đúng và đầy đủ nhất về HDTCCN.

 • Học viên hiểu được sự kết nối và chức năng của ngành Financial Planning đối với các ngành dịch vụ tài chính cá nhân khác như bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng bán lẻ, đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản,...

 • Học viên nắm được đẩy đủ lộ trình đào tạo, các kỹ năng và kinh nghiệm cần chuẩn bị để tham gia vào ngành Financial Planning tại Việt Nam trong tương lai.

 • Học viên hiểu được cơ chế vận hành của ngành Financial Planning tại các nước có lịch sử ngành lâu đời như Úc qua chia sẻ từ Financial Planner chuyên nghiệp tại Úc. 

Đăng ký ngay

 • Lịch sử của ngành Financial Planning - HĐTCCN
  • Tác động xã hội và nguyên nhân ra đời ngành Financial Planning
  • Bối cảnh kinh tế - xã hội tại Việt Nam và triển vọng phát triển của ngành
  • Tầm nhìn về việc xây dựng con đường cho Financial Planner tại Việt Nam
 • Hiểu đúng về HĐTCCN
  • Khái niệm về tài chính cá nhân và HĐTCCN
  • Phân biệt chứng chỉ hoạch định tài chính (CFP) và chứng chỉ đầu tư tài chính (CFA)
  • Phạm vi của HĐTCCN
 • Vai trò của ngành Financial Planning: Tầm quan trọng của HĐTCCN với các khách hàng cá nhân, với nền Kinh tế & Thị trường Tài chính

 • Các bước HDTCCN: 6 bước làm việc của một Financial Planner (theo ISO 22222:2005)
 • Nội dung của HĐTCCN:
  • Quản trị tài chính cá nhân
  • Hoạch định thuế cá nhân
  • Quản lý tài sản đầu tư
  • Quản trị rủi ro, bảo hiểm, kế hoạch hưu trí, hoạch định di sản thừa kế
 • Gặp gỡ khách hàng
  • Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe của Financial Planner.
  • Bộ kiến thức và kỹ năng để giúp Financial Planner nhận diện "vấn đề tài chính" của Khách hàng trong buổi gặp đầu tiên
 • Các yếu tổ ảnh hưởng HĐTCCN: Tổng quan các yếu tố ảnh hưởng đến tài chính cá nhân tại Việt Nam:
  • Kinh tế vĩ mô & vi mô
  • Luật pháp - xã hội
 • Bộ tiêu chí của một HĐTCCN (Comprehensive Financial Plan): Các tiêu chuẩn đo lường định tính và định lượng cho một Kế hoạch Tài chính cá nhân toàn diện (Comprehensive Plan).

NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC:

 • Học viên được tiếp cận, hiểu đúng và đầy đủ nhất về HDTCCN.

 • Học viên hiểu được sự kết nối và chức năng của ngành Financial Planning đối với các ngành dịch vụ tài chính cá nhân khác như bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng bán lẻ, đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản,...

 • Học viên nắm được đẩy đủ lộ trình đào tạo, các kỹ năng và kinh nghiệm cần chuẩn bị để tham gia vào ngành Financial Planning tại Việt Nam trong tương lai.

 • Học viên hiểu được cơ chế vận hành của ngành Financial Planning tại các nước có lịch sử ngành lâu đời như Úc qua chia sẻ từ Financial Planner chuyên nghiệp tại Úc. 

Đăng ký ngay

 • Lịch sử của ngành Financial Planning - HĐTCCN
  • Tác động xã hội và nguyên nhân ra đời ngành Financial Planning
  • Bối cảnh kinh tế - xã hội tại Việt Nam và triển vọng phát triển của ngành
  • Tầm nhìn về việc xây dựng con đường cho Financial Planner tại Việt Nam
 • Hiểu đúng về HĐTCCN
  • Khái niệm về tài chính cá nhân và HĐTCCN
  • Phân biệt chứng chỉ hoạch định tài chính (CFP) và chứng chỉ đầu tư tài chính (CFA)
  • Phạm vi của HĐTCCN
 • Vai trò của ngành Financial Planning: Tầm quan trọng của HĐTCCN với các khách hàng cá nhân, với nền Kinh tế & Thị trường Tài chính

 • Các bước HĐTCCN: 6 bước làm việc của một Financial Planner (theo ISO 22222:2005)
 • Nội dung của HĐTCCN:
  • Quản trị tài chính cá nhân
  • Hoạch định thuế cá nhân
  • Quản lý tài sản đầu tư
  • Quản trị rủi ro, bảo hiểm, kế hoạch hưu trí, hoạch định di sản thừa kế
 • Gặp gỡ khách hàng
  • Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe của Financial Planner.
  • Bộ kiến thức và kỹ năng để giúp Financial Planner nhận diện ""vấn đề tài chính"" của Khách hàng trong buổi gặp đầu tiên
 • Các yếu tổ ảnh hưởng HĐTCCN: Tổng quan các yếu tố ảnh hưởng đến tài chính cá nhân tại Việt Nam:
  • Kinh tế vĩ mô & vi mô
  • Luật pháp - xã hội
 • Bộ tiêu chí của một HĐTCCN (Comprehensive Financial Plan): Các tiêu chuẩn đo lường định tính và định lượng cho một Kế hoạch Tài chính cá nhân toàn diện (Comprehensive Plan).

chuyên gia đồng hành cùng bạn

Đồng hành cùng các học viên xuyên suốt khóa đào tạo là đội ngũ Các Giảng Viên đầu ngành của Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội cùng các Chuyên Gia Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân và Quản Lý Gia Sản FIDT, Các Chuyên Gia khách mời, trực tiếp làm việc trong ngành Financial Planning tại Mỹ, Úc, Canada...

ThS. Ngô Thành Huấn

Giám Đốc Khối Tài chính cá nhân của CTCP FIDT - đơn vị tiên phong tại Việt Nam về Tư vấn tài chính cá nhân & Quản lý gia sản theo mô hình Financial Planning.

Anh tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Hoạch định Tài chính cá nhân (Financial Planning) tại Úc.


Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý tài chính cấp cao tại các doanh nghiệp lớn trong nước.


Riêng đối với ngành Hoạch định tài chính cá nhân thì anh có 2 năm làm việc tại Úc và hơn 10 năm kinh nghiệm tại Việt Nam. 

Công ty cổ phần FIDT

ths. Ngô Thành Huấn

Giám Đốc Khối Tài Chính Cá Nhân - FIDT
Thạc Sĩ Tài chính cá nhân (Australia)

TS. Đinh Thị Thanh Vân


Phó Trưởng khoa phụ trách, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Nhà sáng lập mạng lưới Tài chính cá nhân Việt Nam và đồng sáng lập ProNexus, công ty startup fintech kết nối các cố vấn tài chính với người dùng.


TS. Đinh Thị Thanh Vân đã có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nói chung và tài chính cá nhân. Đồng thời cô đã tham gia trao đổi giảng dạy về kinh tế và tài chính tại một số trường đại học, cao đẳng và trung học bang Washington theo chương trình trao đổi giáo dục của chính phủ Mỹ.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

ts. ĐINH THỊ THANH VÂN

 Phó Trưởng khoa phụ trách, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

MR. NGUYỄN THANH MINH

ths. KHỔNG THỊ THÚY UYÊN

fanpage https://www.facebook.com/FanpageFIDT