HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

NGHỈ HƯU THEO MONG MUỐN

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

NGHỈ HƯU THEO MONG MUỐN

FIDT - Focus on performance

CÁC GÓI DỊCH VỤ CHO BẠN LỰA CHỌN

FIDT - Focus on performance

CÁC GÓI DỊCH VỤ CHO BẠN LỰA CHỌN

THAM VẤN cơ bản
Sản phẩm phù hợp cho khách hàng đã có kế hoạch về hưu và cần tham vấn hoàn thiện các khía cạnh trong kế hoạch

2.000.000 VNĐ
/ 1 giờ

 • 1. Giải đáp theo nhu cầu về tình hình tài sản, dòng tiền, bảo hiểm  xã hội, di chúc
 • - Tài sản đã đủ để đảm bảo các nhu cầu tài chính khi về hưu?
 • - Dự toán chi tiêu đã phù hợp trong suốt quá trình nghỉ hưu? 
 • - Sắp xếp kế hoạch thừa kế và di chúc?
 • - Cơ hội tạo thu nhập cho người sắp/ đã nghỉ hưu?
 • - Có nên rút BHXH 1 lần?
 • - Các xu hướng tạo dựng và tích lũy tài chính theo chu kỳ kinh tế
THAM VẤN trọn gói
Sản phẩm giúp cấu trúc và tích lũy tài sản chủ động cho giai đoạn nghỉ hưu

Bạn sẽ rời khỏi "cuộc đua thường nhật" khi nào?


12.900.000 VNĐ
/ trọn gói (*)

 • 1. Xác định tuổi hưu mong muốn và các nhu cầu tài chính,              kế hoạch cuộc sống trong giai đoạn này  
 • 2. Định hướng cấu trúc tài sản và dự toán dòng tiền (bao gồm    lạm phát) trong giai đoạn nghỉ hưu  
 • 3. Hoạch định đầu tư linh hoạt theo giai đoạn và cơ cấu quản trị   rủi ro  
 • 4. Phân bổ và quản trị các quỹ hỗ trợ sức khỏe, du lịch, nhu cầu    cá nhân...  
 • 5. Tham vấn các nguồn thu nhập phù hợp trong quá trình          nghỉ hưu   
 • 6. Tư vấn thừa kế và di chúc    
THAM VẤN cơ bản

Sản phẩm phù hợp cho khách hàng đã có
kế hoạch về hưu và cần tham vấn hoàn thiện
các khía cạnh trong kế hoạch


2.000.000 VNĐ
/ 1 giờ

 • 1. Giải đáp theo nhu cầu về tình hình tài sản, dòng tiền, bảo hiểm xã hội, di chúc
 • - Tài sản đã đủ để đảm bảo các nhu cầu tài chính khi về hưu?
 • - Dự toán chi tiêu đã phù hợp trong suốt quá trình nghỉ hưu?
 • - Sắp xếp kế hoạch thừa kế và di chúc?
 • - Cơ hội tạo thu nhập cho người sắp/ đã nghỉ hưu?
 • - Có nên rút BHXH 1 lần?
 • - Các xu hướng tạo dựng và tích lũy tài chính theo chu kỳ kinh tế
THAM VẤN trọn gói
Sản phẩm giúp cấu trúc và tích lũy
tài sản chủ động cho giai đoạn nghỉ hưu


Bạn sẽ rời khỏi "cuộc đua thường nhật"khi nào?


12.900.000 VNĐ
/ trọn gói (*)

 • 1. Xác định tuổi hưu mong muốn và các nhu cầu tài chính/ kế hoạch cuộc sống trong giai đoạn này
 • 2. Định hướng cấu trúc tài sản và dự toán dòng tiền (bao gồm lạm phát) trong giai đoạn nghỉ hưu
 • 3. Hoạch định đầu tư linh hoạt theo giai đoạn và cơ cấu quản trị rủi ro
 • 4. Phân bổ và quản trị các quỹ hỗ trợ sức khỏe, du lịch, nhu cầu cá nhân...
 • 5. Tham vấn các nguồn thu nhập phù hợp trong quá trình nghỉ hưu
 • 6. Tư vấn thừa kế và di chúc

(*) Biểu phí tham vấn trọn gói 

Tài sản thuần dưới 10 tỷ VNĐ : 12.900.000 VNĐ   

Tài sản thuần từ 10 tỷ - 20 tỷ VNĐ : 16.900.000 VNĐ

Tài sản thuần trên 20 tỷ VNĐ : 0.2% trên tổng giá trị tài sản thuần 

(*) Biểu phí tham vấn trọn gói 

Tài sản thuần dưới 10 tỷ VNĐ : 9.900.000 VNĐ   

Tài sản thuần từ 10 tỷ - 20 tỷ VNĐ : 16.900.000 VNĐ

Tài sản thuần trên 20 tỷ VNĐ : 0.2% trên tổng giá trị tài sản thuần

CRM form will load here
CRM form will load here
FINANCIAL PLANNING

BAN TƯ VẤN VỮNG CHUYÊN MÔN, GIÀU KINH NGHIỆM

Giúp bạn ra quyết định về tài chính cho cá nhân và gia đình
FINANCIAL PLANNING

BAN TƯ VẤN VỮNG CHUYÊN MÔN, GIÀU KINH NGHIỆM

Giúp bạn ra quyết định về tài chính cho cá nhân và gia đình

dịch vụ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Financial Planning

Trực tiếp phân tích và đưa ra kế hoạch cụ thể giúp bạn thực hiện các quyết định về tài chính cá nhân trong ngắn hạn và dài hạn

dịch vụ HOẠCH ĐỊNH 

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Financial Planning


Trực tiếp phân tích và đưa ra kế hoạch cụ thể 

giúp bạn thực hiện các quyết định về tài chính cá nhân 

trong ngắn hạn và dài hạn