HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

NHÀ Ở & BẤT ĐỘNG SẢN TƯƠNG LAI

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

NHÀ Ở & BẤT ĐỘNG SẢN TƯƠNG LAI  

financial planning

GÓI DỊCH VỤ DÀNH RIÊNG CHO BẠN

financial planning

GÓI DỊCH VỤ DÀNH RIÊNG CHO BẠN

THAM VẤN TRỌN GÓI
Hoạch định chi tiết giải pháp và tiến độ sở hữu 

Nhà ở và Bất động sản


11.900.000 VNĐ
/ trọn gói (*)

  • 1. Tổng quan bức tranh tài chính khách hàng. Xác định nhu cầu           Bất động sản và tính khả thi   
  • 2. Thiết lập lộ trình đầu tư, tích lũy phù hợp với khẩu vị rủi ro của       khách hàng  
  • 3. Xây dựng biện pháp quản trị rủi ro (Bảo hiểm) và đòn bẩy tài chính  
  • 4. Xây dựng, dự toán dòng tiền và tài sản trong 10 năm
  • 5. Xây dựng các kế hoạch tài chính liên quan cho nhu cầu bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, thừa kế, di chúc, thuế TNCN
THAM VẤN TRỌN GÓI
Hoạch định chi tiết giải pháp 

và tiến độ sở hữu Nhà ở và Bất động sản


11.900.000 VNĐ
/ trọn gói (*)

  • 1. Tổng quan bức tranh tài chính khách hàng. Xác định nhu cầu Bất động sản và tính khả thi   
  • 2. Thiết lập lộ trình đầu tư, tích lũy phù hợp với khẩu vị rủi ro của khách hàng  
  • 3. Xây dựng biện pháp quản trị rủi ro (Bảo hiểm) và đòn bẩy tài chính  
  • 4. Xây dựng, dự toán dòng tiền và tài sản trong 10 năm
  • 5. Xây dựng các kế hoạch tài chính liên quan cho nhu cầu bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, thừa kế, di chúc, thuế TNCN

(*) Biểu phí tham vấn trọn gói

Tài sản thuần dưới 3 tỷ VNĐ : 11.900.000 vnd
Tài sản thuần từ 3 – 6 tỷ VNĐ : 15.900.000 vnd
Tài sản thuần từ 6 - 10 tỷ VNĐ : 17.900.000 vnd
Giá trị tài sản thuần trên 10 tỷ VND : 0.25% tổng giá trị tài sản 

CRM form will load here
CRM form will load here
financial planning

BAN TƯ VẤN VỮNG CHUYÊN MÔN, GIÀU KINH NGHIỆM

Giúp bạn ra quyết định về tài chính cho cá nhân và gia đình

(*) Biểu phí tham vấn trọn gói

Tài sản thuần dưới 3 tỷ VNĐ : 11.900.000 vnd
Tài sản thuần từ 3 – 6 tỷ VNĐ : 15.900.000 vnd
Tài sản thuần từ 6 - 10 tỷ VNĐ : 17.900.000 vnd
Giá trị tài sản thuần trên 10 tỷ VND : 0.25% tổng giá trị tài sản

financial planning

BAN TƯ VẤN VỮNG CHUYÊN MÔN, GIÀU KINH NGHIỆM

Giúp bạn ra quyết định về tài chính cho cá nhân và gia đình

dịch vụ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Financial Planning

Trực tiếp phân tích và đưa ra kế hoạch cụ thể giúp bạn thực hiện các quyết định về tài chính cá nhân trong ngắn hạn và dài hạn

dịch vụ HOẠCH ĐỊNH 

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Financial Planning


Trực tiếp phân tích và đưa ra kế hoạch cụ thể 

giúp bạn thực hiện các quyết định về tài chính cá nhân 

trong ngắn hạn và dài hạn