KHÓA học phân tích kỹ thuật

TIẾT LỘ BÍ MẬT ẨN GIẤU TRÊN BIỂU ĐỒ

Phân tích Kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định các cơ hội giao dịch theo xu hướng và mô hình giá được thể hiện trên biểu đồ. Có ba ưu điểm mà Phân tích kỹ thuật mang lại cho nhà đầu tư có thể kể đến: 

 • Thứ nhất, bạn không cần phải có kiến thức chuyên sâu về kinh tế - tài chính.
 • Thứ hai, bạn không cần mất nhiều thời gian để nghiên cứu doanh nghiệp.
 • Thứ ba, bạn có thể nắm bắt được tâm lý đám đông qua vận động giá. 

KHÓA học phân tích kỹ thuật

TIẾT LỘ BÍ MẬT ẨN GIẤU TRÊN BIỂU ĐỒ

Phân tích Kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định các cơ hội giao dịch theo xu hướng và mô hình giá được thể hiện trên biểu đồ. Có ba ưu điểm mà Phân tích kỹ thuật mang lại cho nhà đầu tư có thể kể đến: 

 • Thứ nhất, bạn không cần phải có kiến thức chuyên sâu về kinh tế - tài chính.
 • Thứ hai, bạn không cần mất nhiều thời gian để nghiên cứu doanh nghiệp.
 • Thứ ba, bạn có thể nắm bắt được tâm lý đám đông qua vận động giá. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÀM CHỦ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT?

Trong đầu tư chứng khoán, việc phân tích trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào là tối trọng yếu!

Nếu phân tích sai, quyết định sai thì khả năng thua lỗ là rất cao. 

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) được biết đến là công cụ giúp nhà đầu tư kiểm soát tốt hơn những áp lực tâm lý bởi việc dự đoán diễn biến thị trường một cách khách quan có hệ thống.

Nếu bạn là những nhà giao dịch ngắn hạn, hay thậm chí là nhà đầu tư trung, dài hạn, thật sự mong muốn kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán, thì phân tích kỹ thuật là phương pháp đáng được bạn tham khảo, giúp bạn đa dạng hóa chiến lược đầu tư, giảm thiểu thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÀM CHỦ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT?

Trong đầu tư chứng khoán, việc phân tích trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào là tối trọng yếu!

Nếu phân tích sai, quyết định sai thì khả năng thua lỗ là rất cao. 

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) được biết đến là công cụ giúp nhà đầu tư kiểm soát tốt hơn những áp lực tâm lý bởi việc dự đoán diễn biến thị trường một cách khách quan có hệ thống.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÀM CHỦ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT?

Vậy để hiểu ĐÚNG - ĐỦ - SÂU về Phân tích kỹ thuật và ứng dụng trong đầu tư

Hãy bắt đầu với

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Dự kiến khai giảng: 06.12.2021 

Học phí: 5.000.000 VNĐ 
Số buổi: 05 buổi (Thứ 2-4-6) - Miễn phí học thử buổi 1

Thời gian: 19:00 - 21:00

Thời lượng: 120 phút/buổi
Ưu đãi: Giảm giá 10% cho học viên đăng ký trước ngày 26.11.2021

Vậy để hiểu ĐÚNG - ĐỦ - SÂU về Phân tích kỹ thuật và ứng dụng trong đầu tư

Hãy bắt đầu với

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Dự kiến khai giảng: 06.12.2021 
Học phí: 5.000.000 VNĐ 
Số buổi: 05 buổi (Thứ 2-4-6)

Thời gian: 19:00 - 21:00

Miễn phí học thử buổi 1

Thời lượng: 120 phút/buổi
Ưu đãi: Giảm giá 10% cho học viên 
đăng ký trước ngày 26.11.2021

thông tin chi tiết VỀ KHÓA HỌC

thông tin chi tiết

BUỔI 1 (Học thử miễn phí)

1. Lý thuyết DOW
 • Hiểu rõ nguồn gốc và tổng quan về PTKT
2. Nến và khối lượng 
 • Thanh nến và ý nghĩa của mỗi loại nến
 • Hiểu được quan hệ tương quan giữa nến và khối lượng trong PTKT
 • Cách nhận biết đỉnh và đáy của thị trường nhờ sự kết hợp của hai dữ kiện

3. Mô hình nến Nhật đảo chiều
 • Các mẫu hình nến thường gặp giúp gia tăng độ chính xác khi xác nhận đỉnh đáy
 • Cách kết hợp với các chỉ báo khác

BUỔI 2

4. Đường xu hướng và kênh giá 
 • Xác định được xu hướng chủ đạo của thị trường và cổ phiếu

5. Hỗ trợ & Kháng cự
 • Kỹ năng nhận định vùng hỗ trợ và kháng cự nhằm xác định giá mục tiêu cũng như điểm cắt lỗ hợp lý
 • Các tiêu chuẩn để xác định kháng cự hỗ trợ MẠNH - YẾU
6. Fibonacci và ứng dụng
 • Khái niệm và đặc điểm của Fibonacci
 • Phương pháp vẽ Fibonacci chính xác
 • 2 ứng dụng hiệu quả với Fibonacci

BUỔI 3

7. Các mẫu hình tiếp diễn và đảo chiều
 • Nhận biết các mẫu hình tiếp diễn để gia tăng vị thế
 • Dự đoán các mẫu hình đảo chiều sớm để thoát khỏi vị thế nắm giữ
8. Đường trung bình động (Moving Average)
 • Các loại đường MA
 • Thông số sử dụng hợp lý khi phân tích
 • Các ứng dụng trọng yếu của đường MA
9. Dãy Bollinger Band
 • Ý nghĩa của dãy Bollinger Band trong phân tích và các hạn chế
 • 3 cách sử dụng để nâng cao hiệu quả

BUỔI 4

10. Chỉ báo động lượng MACD - RSI - STO 
 • Ý nghĩa và cách sử dụng từng chỉ báo
 • Cách kết hợp để tăng xác suất chọn đúng điểm Mua – Bán
 • Xác định Trend của thị trường hoặc cổ phiếu với từng chỉ báo

11. Nhận biết sóng mới với ROC
 • Nhận biết được sóng mới của cổ phiếu
 • Xác định điểm mua tốt trước khi bắt đầu xu hướng mới

12. Chiến lược giao dịch  Pullback

13. Phân tích xu hướng thị trường
 • Nắm bắt được tổng quan của thị trường với 4 thời kỳ
 • Đặc điểm chủ yếu của thị trường chung qua các pha
 • Quản trị danh mục hợp lý với từng thời kỳ khác nhau 

BUỔI 5

14. Chu kỳ vận động của cổ phiếu
 • 4 chu kỳ vận động của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
 • Nhận biết đặc điểm chung của mỗi chu kỳ vận động
 • Cách nhận biết với từng dấu hiệu cụ thể để đưa ra chiến lược Mua - Bán phù hợp
15. Quy tắc Mua – Bán
 • Nắm được chiến lược giao dịch tối ưu với điểm mua Break out
 • Chiến lược phân bổ vốn phù hợp với điểm mua để mang lại lợi nhuận tốt nhất
 • Chiến lược chốt lời đạt hiệu suất cao nhất và cách xây dựng tính kỷ luật trong đầu tư


BUỔI 1

(Học thử miễn phí)

1. Lý thuyết DOW
 • Hiểu rõ nguồn gốc và tổng quan về PTKT

2. Nến và khối lượng
 • Thanh nến và ý nghĩa của mỗi loại nến
 • Hiểu được quan hệ tương quan giữa nến và khối lượng trong PTKT
 • Cách nhận biết đỉnh và đáy của thị trường nhờ sự kết hợp của hai dữ kiện
3. Mô hình nến Nhật đảo chiều
 • Các mẫu hình nến thường gặp giúp gia tăng độ chính xác khi xác nhận đỉnh đáy
 • Cách kết hợp với các chỉ báo khác


BUỔI 2

4. Đường xu hướng và kênh giá 
 • Xác định được xu hướng chủ đạo của thị trường và cổ phiếu

5. Hỗ trợ & Kháng cự
 • Kỹ năng nhận định vùng hỗ trợ và kháng cự nhằm xác định giá mục tiêu cũng như điểm cắt lỗ hợp lý
 • Các tiêu chuẩn để xác định kháng cự hỗ trợ MẠNH - YẾU
6. Fibonacci và ứng dụng
 • Khái niệm và đặc điểm của Fibonacci
 • Phương pháp vẽ Fibonacci chính xác
 • 2 ứng dụng hiệu quả với Fibonacci


BUỔI 3

7. Các mẫu hình tiếp diễn và đảo chiều
 • Nhận biết các mẫu hình tiếp diễn để gia tăng vị thế
 • Dự đoán các mẫu hình đảo chiều sớm để thoát khỏi vị thế nắm giữ
8. Đường trung bình động (Moving Average)
 • Các loại đường MA
 • Thông số sử dụng hợp lý khi phân tích
 • Các ứng dụng trọng yếu của đường MA
9. Dãy Bollinger Band
 • Ý nghĩa của dãy Bollinger Band trong phân tích và các hạn chế
 • 3 cách sử dụng để nâng cao hiệu quả


BUỔI 4

10. Ý nghĩa và cách sử a0. Chỉ báo động lượng MACD - RSI - STO
 • Ý nghĩa và cách sử dụng từng chỉ báo
 • Cách kết hợp để tăng xác suất chọn đúng điểm Mua – Bán
 • Xác định Trend của thị trường hoặc cổ phiếu với từng chỉ báo
11. Nhận biết sóng mới với ROC
 • Nhận biết được sóng mới của cổ phiếu
 • Xác định điểm mua tốt trước khi bắt đầu xu hướng mới

12. Chiến lược giao dịch Pullback

13. Phân tích xu hướng thị trường
 • Nắm bắt được tổng quan của thị trường với 4 thời kỳ
 • Đặc điểm chủ yếu của thị trường chung qua các pha
 • Quản trị danh mục hợp lý với từng thời kỳ khác nhau  từng chỉ báo


BUỔI 5

14. Chu kỳ vận động của cổ phiếu
 • 4 chu kỳ vận động của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
 • Nhận biết đặc điểm chung của mỗi chu kỳ vận động
 • Cách nhận biết với từng dấu hiệu cụ thể
15. Quy tắc Mua – Bán
 • Nắm được chiến lược giao dịch tối ưu với điểm mua Break out
 • Chiến lược phân bổ vốn phù hợp với điểm mua để mang lại lợi nhuận tốt nhất
 • Chiến lược chốt lời đạt hiệu suất cao nhất và cách xây dựng tính kỷ luật trong đầu tư


những mục tiêu

Mà bạn đạt được sau khóa học

Bắt đầu giao dịch ngay mà không đòi hỏi quá nhiều kiến thức nền tảng về tài chính.

Xác định diễn biến thị trường chung thông qua các mẫu hình hiện tại và các chỉ báo để đưa ra chiến lược mua, bán phù hợp.

Nhận diện cổ phiếu đang trong quá trình chuẩn bị tăng giá, đang tăng giá hay kết thúc tăng giá. Nhận diện chu kỳ sóng tăng/giảm của thị trường và cổ phiếu.

Phát hiện và tránh các bẫy tăng/giảm giá cổ phiếu. Nâng cao tính kỷ luật trong giao dịch và kiểm soát tối đa rủi ro khi đầu tư.

những kỹ năng

Mà bạn đạt được sau khóa học

NẮM VỮNG KIẾN THỨC CƠ SỞ

Nắm được những kiến thức cơ sở cho mọi nghiên cứu kĩ thuật trên thị trường thông qua Lý thuyết Dow. Từ đó, dung nạp thêm các kiến thức về Phân tích Kỹ thuật chuyên sâu hơn được cung cấp trong khóa học.

ÁP DỤNG THỰC CHIẾN TRÊN THỊ TRƯỜNG

Xác định được xu hướng thị trường, nhận biết được các mẫu hình nến Nhật, các mẫu hình giá thông dụng và các mẫu hình đặc biệt khác.

nắm VỮNG CHU KỲ VẬN ĐỘNG

Nắm bắt chu kỳ vận động của cổ phiếu, dự đoán được các con sóng mạnh bằng các chỉ báo nhằm thiết lập điểm Mua -Bán phù hợp với chiến lược đầu tư.

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ KỶ LUẬT

Xây dựng phương pháp đầu tư có kỷ luật bằng kiến thức đạt được từ khóa học Phân tích Kỹ thuật và tránh những phán đoán chủ quan có thể dẫn đến những phi vụ thua lỗ.


mục tiêu

Mà bạn có thể đạt được sau khóa học

 • Bắt đầu giao dịch ngay mà không đòi hỏi quá nhiều kiến thức nền tảng về tài chính.
 • Xác định diễn biến thị trường chung thông qua các mẫu hình hiện tại và các chỉ báo để đưa ra chiến lược mua, bán phù hợp.
 • Nhận diện cổ phiếu đang trong quá trình chuẩn bị tăng giá, đang tăng giá hay kết thúc tăng giá. Nhận diện chu kỳ sóng tăng/giảm của thị trường và cổ phiếu.
 • Phát hiện và tránh các bẫy tăng/giảm giá cổ phiếu. 
 • Nâng cao tính kỷ luật trong giao dịch và kiểm soát tối đa rủi ro khi đầu tư. 

kỹ năng

Mà bạn có thể làm được sau khóa học

 • Nắm được kiến thức cơ sở cho mọi nghiên cứu kĩ thuật trên thị trường thông qua Lý thuyết Dow và dung nạp thêm các kiến thức về Phân tích Kỹ thuật chuyên sâu hơn.
 • Xác định được xu hướng thị trường, nhận biết được các mẫu hình nến Nhật, các mẫu hình giá thông dụng và các mẫu hình đặc biệt khác.
 • Nắm bắt chu kỳ vận động của cổ phiếu, dự đoán được các con sóng mạnh bằng các chỉ báo nhằm thiết lập điểm Mua - Bán phù hợp với chiến lược đầu tư.
 • Xây dựng phương pháp đầu tư có kỷ luật và tránh những phán đoán chủ quan có thể dẫn đến những phi vụ thua lỗ. 


FIDT - Focus on performance

CÁC QUYỀN LỢI ĐI KÈM KHI tham gia khóa học

100% học viên sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt chỉ có ở FIDT, gồm có:

CÁC QUYỀN LỢI ĐI KÈM

KHI tham gia khóa học

Được tặng

Bộ công cụ phân tích dữ liệu tài chính trọng yếu của doanh nghiệp (Corporate Financial Data) trị giá 10.000.000 VNĐ

Lãi suất margin hấp dẫn

Miễn phí mở tài khoản tại CTCK Mirae Asset với PHÍ GIAO DỊCH thấp từ 0.1% và LÃI SUẤT MARGIN hấp dẫn từ 7%

Được miễn phí

01 tháng sử dụng combo Professional Fialda gồm đầy đủ tính năng của các sản phẩm Fdata, Web Terminal

Đặc biệt 100% học viên tham gia khóa học sẽ

 nhận được bộ lọc tín hiệu mua bán được phát triển từ các chuyên gia FIDT

Được tặng

Bộ công cụ phân tích dữ liệu tài chính trọng yếu của doanh nghiệp (Corporate Financial Data) trị giá 10.000.000 VNĐ

Lãi suất margin hấp dẫn

Miễn phí mở tài khoản tại CTCK Mirae Asset với PHÍ GIAO DỊCH thấp từ 0.1% và LÃI SUẤT MARGIN hấp dẫn từ 7%

Được miễn phí

01 tháng sử dụng combo Professional Fialda gồm đầy đủ tính năng của các sản phẩm Fdata, Web Terminal

Đặc biệt 100% học viên tham gia khóa học sẽ nhận được bộ lọc tín hiệu mua bán được phát triển từ các chuyên gia FIDT

GIẢNG VIÊN VỮNG CHUYÊN MÔN, GIÀU KINH NGHIỆM

GIẢNG VIÊN VỮNG CHUYÊN MÔN, GIÀU KINH NGHIỆM

fidt - fOCUS ON PERFORMANCE

những con số ấn tượng của fidt

Qua 16 năm phát triển, chúng tôi đã đồng hành cùng 5000 khách hàng cá nhân và tổ chức và hiện đang quản lý lượng vốn hơn 3000 tỷ đồng. Chúng tôi luôn định vị trở thành đội ngũ về Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản số 1 Việt Nam

fidt - fOCUS ON PERFORMANCE

những con số ấn tượng của fidt

Qua 16 năm phát triển, chúng tôi đã đồng hành cùng 5000 khách hàng cá nhân và tổ chức và hiện đang quản lý lượng vốn hơn 3000 tỷ đồng. Chúng tôi luôn định vị trở thành đội ngũ về Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản số 1 Việt Nam

>16

NĂM

Hoạt động chuyên nghiệp

>5000

KHÁCH HÀNG

Cá nhân và tổ chức

>3000

tỶ ĐỒNG

Lượng vốn quản lý

>16

NĂM

Hoạt động chuyên nghiệp

>5000

KHÁCH HÀNG

Cá nhân và tổ chức

>3000

tỶ ĐỒNG

Lượng vốn quản lý

CRM form will load here