KHÓA HỌC

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Hiểu Đúng - Đủ - Sâu về Phân tích kỹ thuật và ứng dụng chúng một cách tối ưu trong đầu tư

Hãy bắt đầu bằng những nền tảng kiến thức mà chúng tôi đã đúc kết trong nhiều năm qua 

  • Khóa học khai giảng ngày 6.12.2021 (05 buổi)
  • Học phí: 5.000.000 VND
  • Giảm 10% học phí khi đăng kí trước ngày 26.11.2021

KHÓA HỌC

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Hiểu Đúng - Đủ - Sâu về Phân tích kỹ thuật và ứng dụng chúng một cách tối ưu trong đầu tư

Hãy bắt đầu bằng những nền tảng kiến thức mà chúng tôi đã đúc kết trong nhiều năm qua 

THÔNG TIN CHUNG

Khóa học khai giảng ngày 6.12.2021 (05 buổi)
Học phí: 5.000.000 VND
Giảm 10% học phí khi đăng kí trước ngày 26.11.2021

khóa đào tạo kỹ năng

ĐẦU TƯ CHUYÊN SÂU 

DÀNH CHO MỌI NHÀ ĐẦU TƯ

Hiểu Đúng - Đủ - Sâu về Phân tích cơ bản và ứng dụng trong đầu tư

Hãy bắt đầu bằng những nền tảng kiến thức mà chúng tôi đã đúc kết trong nhiều năm qua

  • Khóa học dự kiến khai giảng tháng 12.2021 (12 buổi)
  • Học phí: 15.000.000 VND

khóa đào tạo kỹ năng

ĐẦU TƯ CHUYÊN SÂU 

DÀNH CHO MỌI NHÀ ĐẦU TƯ

Hiểu Đúng - Đủ - Sâu về Phân tích cơ bản và ứng dụng trong đầu tư

Hãy bắt đầu bằng những nền tảng kiến thức mà chúng tôi đã đúc kết trong nhiều năm qua

Khóa học dự kiến khai giảng tháng 12.2021 (12 buổi)
Học phí: 15.000.000 VND