Về chúng tôi Tư vấn đầu tư Quản lý tài sản Ấn phẩm đầu tư Blog
2020-27-09

FIDT STOCK PICKING - HSG

KHUYẾN NGHỊ MUA với cổ phiếu HSG, định giá xứng đáng ở quanh 20.000 đồng cho 2020, với PE 8.11x và P/B 1.35x Upside + 30% so với giá đóng cửa ngày 25/09/2020 của HSG giao dịch ở mức 15.250 đồng.

tonhoasen amp

ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ

1. Tăng trưởng đã trở lại nhờ BIÊN GỘP ĐƯỢC CẢI THIỆN MẠNH MẼ

Tính riêng trong Q3 năm tài chính HSG, doanh thu thuần đạt 6.834 tỷ đồng giảm 5,4% yoy, tuy nhiên, lợi nhuận gộp đạt 1.063 tỷ đồng tăng 9,6% yoy, tương ứng biên lãi gộp cũng được cải thiện từ 13,4% lên 15,6%.

b1

Lũy kế 9 tháng NĐTC 2019 – 2020, doanh thu HSG đạt 19.189 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, đạt 69% KH năm. Tuy nhiên, LNST 9 tháng đạt 701 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ, hoàn thành 175% KH năm.

Chúng tôi lưu ý đến 3 loại chi phí, gồm có chi phí lãi vay ( phân tích ở mục 2. ), chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của HSG đã giảm đáng kể nhờ chiến lược cắt giảm chuỗi chi nhánh về hệ thống phân phối “cồng kềnh” sau nhiều năm xây dựng không mang lại hiệu quả.

2. Cấu trúc nợ vay lành mạnh hơn nhờ giải quyết hàng tồn kho và đòn bảy tài chính xuống giảm xuống mức thấp nhất sau 3 năm

Nợ vay ngắn và dài hạn của toàn tập đoàn giảm xuống còn 8.470 tỷ, trên quy mô tổng tài sản cuối kỳ đạt 16.436 tỷ. Cùng thời điểm này đầu kỳ, tổng tài sản tương đương nhưng Quy mô nợ của HSG là 9.700 tỷ, và so với 2018 là 14.440 tỷ đồng.

b2

Chúng tôi cho rằng rủi ro thanh toán và đòn bảy nợ vay của HSG đã phần nào được cải thiện, và với tình hình kinh doanh đang trên đà tăng trưởng, nhà đầu tư sẽ ít gặp tâm lý áp lực từ rủi ro thường trực này.

3. HRC có xu hướng tăng trở lại sau khi tạo đáy tháng 4/2020

Chúng tôi đặc biệt NHẤN MẠNH đến việc HSG thường xuyên “Đầu cơ hàng tồn kho” đã tạo nên “thương hiệu” và những bứt phá lợi nhuận “ngàn tỷ” giai đoạn 2016-2017, nhưng cũng vì thế mà suy giảm mạnh trong giai đoạn 2018- 2019 khi HRC tạo đỉnh và sau đó điều chỉnh.

b3

Năm 2020, HSG vẫn đang giữ một lượng Hàng tồn kho bằng với đầu năm 2019 với hơn 4.500 tỷ đồng, trend kinh doanh của HSG cũng bắt đầu khởi sắc trở lại và gần như đồng pha với diễn biến tích cực của giá HRC với lợi nhuận trong Quý 3 năm tài chính ở mức bình quân 100 tỷ/tháng.

b4

Với tồn kho Nguyên vật liệu cuối kỳ tăng gấp đôi từ 810 tỷ lên 1.655 tỷ, HSG đang được hưởng lợi lớn nhờ HRC tăng hơn 20% từ giai đoạn tạo đáy đầu tháng 4/2020, chúng tôi cho rằng, biên gộp sẽ tiếp tục được cải thiện ở mức trên 17%. Biên ròng còn tích cực hơn khi lãi vay suy giảm đáng kể, từ đó chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được quản trị tốt hơn.

Dự phóng Quý 4 năm tài chính, doanh thu đi ngang ở mức quanh 7.000 tỷ, nhưng LNST tiếp tục đột phá ở mức 450 tỷ đồng, biên lợi ròng đạt 6.4%. Cho năm tài chính 2020 của HSG kết thúc vào tháng 9/2020, doanh thu dự phóng đạt 26.200 tỷ đồng, LNST dự phóng 1.100 tỷ đồng. ROE fw 2020 đạt 18%, với EPS fw 2.465 đồng, Book value fw 14.790 đồng.

4. Các yếu tố khác tác động đến giá HSG

Trước đó HSG dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường vào ngày 8/8, tuy nhiên Ban lãnh đạo đã quyết định tạm hoãn cuộc gặp lần này với lí do diễn biến phức tạp từ dịch Covid-19, giá của cổ phiếu HSG lúc đó phản ánh chưa đúng tình hình hoạt động của doanh nghiệp và chưa phù hợp với xây dựng, triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Theo thông tin từ phía FIDT có được, giá phát hành lần này không dưới 20.000 đồng/ cổ phiếu.

Ngoài ra, với việc nhượng lại Cà Ná giúp cho vị thế của HSG ổn định hơn khi không phải tiếp tục theo đuổi siêu dự án này, đồng thời giúp Mr. Vũ cũng “rộng đường” hơn.

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán có trong báo cáo này là các nhận định, phân tích dựa trên các nguồn thông tin tin cậy từ phía FIDT tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, FIDT không đảm bảo và cam kết sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các quan điểm và nhận định được trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiếc lược cụ thẻ của từng nhà đầu tư. FIDT không chịu trách nhiệm bất kì thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình thức.

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi FIDT. Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của FIDT. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

FIDT - Focus On Performance