ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH CTV FIDT


  Không


  Điều khoản và Điều kiện Cộng tác viên FIDT

  Chào mừng bạn đến với FIDT! Để đảm bảo mối quan hệ cộng tác thành công và minh bạch giữa công ty và các cộng tác viên, dưới đây là các điều khoản và điều kiện mà bạn cần tuân thủ khi tham gia làm việc với chúng tôi. Trước khi bắt đầu công việc, bạn vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây:...
  1. Quan hệ cộng tác:
  a. Bằng cách làm việc với chúng tôi, bạn đồng ý rằng quan hệ giữa bạn và công ty chúng tôi là quan hệ cộng tác viên, không phải quan hệ lao động, đối tác hoặc nhân viên.
  b. Bạn sẽ giữ quyền kiểm soát công việc của mình, bao gồm thời gian làm việc và phương pháp làm việc, miễn là nó tuân thủ các quy định và hướng dẫn của công ty.
  2. Bảo mật thông tin:
  a. Trong quá trình làm việc, bạn có thể được tiếp cận và xử lý thông tin nhạy cảm của công ty. Bạn cam kết tuân thủ các biện pháp bảo mật và không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  b. Bạn sẽ giữ bí mật thông tin về các khách hàng, đối tác và thông tin nội bộ khác mà bạn có thể được tiếp cận trong quá trình công việc.
  3. Sở hữu trí tuệ:
  a. Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn đến bản quyền, thiết kế, tài liệu và phát minh mà bạn phát triển trong quá trình làm việc với chúng tôi sẽ thuộc quyền sở hữu của công ty.
  b. Bạn không được sử dụng, sao chép, phân phối hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc tài sản sở hữu trí tuệ của công ty mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ công ty.
  4. Thanh toán và bồi thường:
  a. Các điều khoản thanh toán sẽ được thỏa thuận riêng biệt trong hợp đồng cộng tác giữa bạn và công ty.
  b. Bạn sẽ không có quyền yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường hoặc bảo hiểm nào từ công ty trong quá trình làm việc với chúng tôi.
  5. Chấm dứt quan hệ cộng tác:
  a. Cả bạn và công ty có quyền chấm dứt quan hệ cộng tác này bất cứ lúc nào theo ý muốn và thông báo trước bằng văn bản.
  b. Khi quan hệ cộng tác kết thúc, bạn cam kết chấm dứt việc truy cập và sử dụng tất cả thông tin và tài sản của công ty.
  6. Tranh chấp và quyết định cuối cùng:
  a. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quan hệ cộng tác này, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc hiểu sai về điều khoản và điều kiện, vi phạm hoặc chấm dứt quan hệ cộng tác, các tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua đàm phán và thương lượng hợp tác.
  b. Nếu không thể đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán, các tranh chấp sẽ được chuyển giao cho một trọng tài độc lập và có uy tín được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định của trọng tài sẽ có hiệu lực cuối cùng và ràng buộc đối với cả hai bên.
  c. Bạn đồng ý rằng quyết định của công ty trong các tranh chấp liên quan đến việc áp dụng và giải quyết các điều khoản và điều kiện là quyết định cuối cùng và ràng buộc, và bạn cam kết tuân thủ và chấp hành theo quyết định đó.
  Bằng cách tiếp tục công việc với chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và chấp nhận điều khoản này, và bạn đồng ý rằng quyết định của công ty chúng tôi trong các tranh chấp sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc.
  Bằng cách tiếp tục công việc với chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trên. Chúng tôi hy vọng sẽ có một mối quan hệ cộng tác thành công và bền vững với bạn.
  FIDT
  Focus On Performance

  Tôi đồng ý với điều khoản của FIDT