Về chúng tôi Tư vấn đầu tư Quản lý tài sản Ấn phẩm đầu tư Blog
2021-28-04

DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG TRONG KINH DOANH LÀ GÌ? TẠI SAO NÓ QUAN TRỌNG?

Dòng tiền hoạt động trong kinh doanh luôn là một bài toán nan giải với tất cả các nhà quản trị doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay...

cashflow

Trong chuỗi bài viết biến những thứ phức tạp thành đơn giản với những câu tư dân dã, sau đây là một ví dụ cụ thể để anh chị em nhà đầu tư trân quý hiểu "sâu sắc" về dòng tiền này quan trọng với doanh nghiệp như thế nào.
___

Bạn có 1.000.000 đồng khởi nghiệp bằng việc bán Quần tây.

VÒNG 1: 
Nhập về 1 di Quần tây 5 cái, size 26, 27, 28, 29 và 30.
Giá vốn: 200k/cái. Giá bán: 250k/cái. Lời 50k/cái.
Bạn bán được 4 size to, còn lại size 26.
Thu về: 1.000.000 đồng. Lời 200k. Tồn kho: 200k.
VẬY LÀ LỢI NHUẬN NẰM Ở HẾT HÀNG TỒN KHO

VÒNG 2:
Nhập tiếp di Quần tây thứ 2. 5 cái.
Lần này bạn bán được 3, tồn thêm 2 cái nữa là 3.
Thu về: 750.000 đồng. Lời 150k. Tồn kho: 600k.
VẬY LÀ SAU 2 VÒNG, TIỀN BẠN CÓ CHỈ 750K, TỔNG LỜI 350K, NHƯNG THỰC TẾ NẰM HẾT Ở HÀNG TỒN KHO 600K

VÒNG 3:
Nhập tiếp di Quần tây thứ 3. 5 cái. 
Bạn bắt đầu phải đi vay 250k để mua đủ.
Thật không may, lần này bạn chỉ bán được 2 cái.
Mấy cái trước bị lỗi mốt, và size quá nhỏ, chẳng ai mua. Tổng tồn 1 + 2 + 3 = 6.
Thu về: 500k. Lời 100k. Tồn kho: 1.200k. Nợ 250k.
VẬY LÀ 3 VÒNG ĐÃ QUA, BẠN CÒN CẦM TRONG TAY 500K, NỢ 250K, LỜI GHI NHẬN 450K, NHƯNG NẰM CẢ Ở HTK LÚC NÀY ĐÃ LÊN 1.200K

Bài toán lúc này bạn bị thiếu hụt dòng tiền, vì lợi nhuận nằm tất cả hàng tồn kho mất rồi. Nó lỗi mốt, size nhỏ, và giảm giá trị, muốn bán được bạn phải thanh lý để thu tiền về, có khi phải bán lỗ. Muốn tiếp tục duy trì kinh doanh, bạn phải vay thêm nợ là 500k nữa cho vòng tiếp theo, đến vòng sau là cụt vốn... Và có thể sẽ tiếp tục thiếu hụt dòng tiền trầm trọng thêm nữa. Lợi nhuận 450k ư, thực tế nó đúng là 450k nếu bạn xử lý hết hàng tồn kho ấy = giá vốn nhé. Còn không, có thể bạn "đang lỗ" chứ không phải đang lời đâu.

Tương tự, đối với Khoản phải thu của Doanh nghiệp cũng vậy. Nếu việc bán hàng ghi nhận doanh thu nhưng không thu được tiền. Sau đó, bạn phải phải đi vay nợ. Lấy cái phải trả lãi (là vay nợ) đi tài trợ cho cái không được nhận lãi (khoản phải thu hay tồn kho). 
___
Bài toán dòng tiền hoạt động kinh doanh luôn là một bài toán nan giải đối với tất cả các nhà quản trị và điều hành doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh diễn tiến phức tạp như hiện nay.
NĐT hãy luôn phải cẩn trọng với các doanh nghiệp có Dòng tiền Hoạt động kinh doanh ÂM, trong mọi trường hợp.

Tác giả: Ma Kha - Founder of AWM.Fund