chứng chỉ đầu tư

FIDT GROWTH INVESTMENT (FGI)

VỀ CHỨNG CHỈ ĐẦU TƯ FIDT GROWTH INVESMENT

Chứng chỉ đầu tư FIDT Growth Investment được đại diện và điều hành quản lý bởi Mr. Huỳnh Minh Tuấn - CEO & Founder công ty CP FIDT chuyên cung cấp mô hình “tư vấn đầu tư và hỗ trợ giải pháp quản lý tài sản”, nhằm mục đích mang lại giá trị Win-Win, được khách hàng hoàn toàn tin tưởng vào giá trị thực cũng như sự phát triển bền vững.

THÔNG TIN CHUNG:

 • Tên chứng chỉ đầu tư: FIDT GROWTH INVESTMENT
 • Giám đốc đầu tư: Mr. Huỳnh Minh Tuấn
 • Loại hình: Hợp tác đầu tư
 • Thị trường đầu tư: Cổ phiếu niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Bắt đầu hoạt động: 27/09/2021
 • Thời gian hoạt động: Không giới hạn
 • Vốn đầu tư tối thiểu: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng
 • Phí quản lý: Miễn phí
 • Phí thưởng: 15% trên lợi nhuận

CHỨNG CHỈ ĐẦU TƯ FIDT GROWTH INVESTMENT PHÙ HỢP VỚI AI?

 • Nhà đầu tư ít am hiểu hoặc bận rộn để theo dõi thị trường
 • Nhà đầu tư mong muốn đầu tư sinh lời hiệu quả
 • Có nhu cầu tận dụng đội ngũ tư vấn đầu tư giàu chuyên môn và kinh nghiệm
 • Nhà đầu tư muốn danh mục đầu tư cổ phiếu được quản trị chuyên nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

FIDT Growth Investment hướng đến việc tạo ra tăng trưởng giá trị tài sản ròng trong trung và dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc tập trung đầu tư vào các cổ phiếu của các doanh nghiệp đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

TRIẾT LÝ ĐẦU TƯ

 • Quản trị rủi ro là ưu tiên số một. 
 • Đầu tư chủ động vào những doanh nghiệp dựa trên ba nền tảng:
  • Triển vọng hoạt động kinh doanh, sức khỏe tài chính lành mạnh
  • Linh hoạt với những câu chuyện, diễn biến của dòng tiền trên thị trường
  • Có định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của doanh nghiệp

chứng chỉ đầu tư

FIDT GROWTH INVESTMENT (FGI)

VỀ CHỨNG CHỈ ĐẦU TƯ FIDT GROWTH INVESTMENT

Chứng chỉ đầu tư FIDT Growth Investment được đại diện và điều hành quản lý bởi Mr. Huỳnh Minh Tuấn - CEO & Founder công ty CP FIDT chuyên cung cấp mô hình “tư vấn đầu tư và hỗ trợ giải pháp quản lý tài sản”, nhằm mục đích mang lại giá trị Win-Win, được khách hàng hoàn toàn tin tưởng vào giá trị thực cũng như sự phát triển bền vững.

THÔNG TIN CHUNG:

 • Tên chứng chỉ đầu tư: FIDT GROWTH INVESTMENT
 • Giám đốc đầu tư: Mr. Huỳnh Minh Tuấn
 • Loại hình: Hợp tác đầu tư
 • Thị trường đầu tư: Cổ phiếu niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Bắt đầu hoạt động: 27/09/2021
 • Thời gian hoạt động: Không giới hạn
 • Vốn đầu tư tối thiểu: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng
 • Phí quản lý: Miễn phí
 • Phí thưởng: 15% trên lợi nhuận

FGI PHÙ HỢP VỚI AI?

 • Nhà đầu tư ít am hiểu hoặc bận rộn để theo dõi thị trường
 • Nhà đầu tư mong muốn đầu tư sinh lời hiệu quả
 • Có nhu cầu tận dụng đội ngũ tư vấn đầu tư giàu chuyên môn và kinh nghiệm
 • Nhà đầu tư muốn danh mục đầu tư cổ phiếu được quản trị chuyên nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

FIDT Growth Investment hướng đến việc tạo ra tăng trưởng giá trị tài sản ròng trong trung và dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc tập trung đầu tư vào các cổ phiếu của các doanh nghiệp đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

TRIẾT LÝ ĐẦU TƯ

 • Quản trị rủi ro là ưu tiên số một. 
 • Đầu tư chủ động vào những doanh nghiệp dựa trên ba nền tảng:
  • Triển vọng hoạt động kinh doanh, sức khỏe tài chính lành mạnh
  • Linh hoạt với những câu chuyện, diễn biến của dòng tiền trên thị trường
  • Có định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của doanh nghiệp

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG chứng chỉ đầu tư

Hành trình bắt đầu từ sự tin cậy và nền tảng vận hành minh bạch 

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG chứng chỉ đầu tư

Hành trình bắt đầu từ sự tin cậy và

nền tảng vận hành minh bạch 

Nguyên tắc đầu tư nhất quán

Chỉ đầu tư vốn vào thị trường cổ phiếu đang được niêm yết ở ba sàn giao dịch chứng khoán là HSX, HNX và UPCOM ở Việt Nam


Nguyên tắc đầu tư nhất quán

Không được sử dụng tài sản của Chứng chỉ quỹ thực hiện các giao dịch bán khống, cho vay chứng khoán và các sản phẩm phái sinh


Nguyên tắc đầu tư nhất quán

Không được đầu tư quá bảy mươi phần trăm (70%) tổng giá trị tài sản của chương trình vào chứng khoán phát hành bởi một công ty


FIDT - focus on performance

các bước đầu tư chứng chỉ FGI

Bước 1: Đăng ký đầu tư

Quý khách hàng thực hiện cung cấp thông tin cá nhân, CMND, địa chỉ liên lạc...

Bước 2: trao đổi và nhận tư vấn

Quý khách hàng sẽ được giải thích thêm về hợp đồng dịch vụ, các thắc mắc về các điều khoản thỏa thuận giữa 2 bên.

Bước 3: Ký hợp đồng

Hợp đồng hợp tác đầu tư được ký kết giữa khách hàng và FIDT. Các phụ lục phát sinh được cập nhật thường xuyên.

Bước 4: Chuyển tiền đầu tư

Khách hàng tiến hàng chuyển tiền đầu tư vào tài khoản quản lý đầu tư của FIDT

Bước 5: cập nhật trạng thái

Khách hàng sẽ nhận báo cáo tình trạng danh mục, hiệu suất đầu tư định kì hàng tuần.

Bước 6: ĐÓNG VỊ THẾ

Kết thúc chu kì đầu tư và chia thưởng. Lưu ý: Khách hàng có thể kết thúc chu kỳ sớm hơn hạn ký kết.

FIDT - focus on performance

các bước đầu tư với FGI

Bước 1: Đăng ký đầu tư

Quý khách hàng thực hiện cung cấp thông tin cá nhân, CMND, địa chỉ liên lạc...

Bước 2: trao đổi và nhận tư vấn

Quý khách hàng sẽ được giải thích thêm về hợp đồng dịch vụ, các thắc mắc về các điều khoản thỏa thuận giữa 2 bên.

Bước 3: Ký hợp đồng

Hợp đồng hợp tác đầu tư được ký kết giữa khách hàng và FIDT. Các phụ lục phát sinh được cập nhật thường xuyên.

Bước 4: Chuyển tiền đầu tư

Khách hàng tiến hàng chuyển tiền đầu tư vào tài khoản quản lý đầu tư của FIDT

Bước 5: cập nhật trạng thái

Khách hàng sẽ nhận báo cáo tình trạng danh mục, hiệu suất đầu tư định kì hàng tuần.

Bước 6: ĐÓNG VỊ THẾ

Kết thúc chu kì đầu tư và chia thưởng. Lưu ý: Khách hàng có thể kết thúc chu kỳ sớm hơn hạn ký kết.

FIDT - focus on performance

các bước đầu tư chứng chỉ FGI

Bước 1: ĐĂNG KÝ GÓP VỐN ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư liên hệ đầu mối tiếp nhận thông tin Góp/ Rút vốn đầu tư chứng chỉ FGI theo thông tin dưới đây: 


Mr. Huỳnh Minh Tuấn 

 • [P] 0902 317 927
 • [E] tuan.huynh@fidt.vn

Mr. Nguyễn Phúc Lợi 

 • [P] 0938 707 156
 • [E] loi.nguyen@fidt.vn

Bước 2: XÁC ĐỊNH VỐN GÓP TƯƠNG ỨNG VỚI SỐ CCQ

2.1 NHẬN VỐN GÓP

NĐT chuyển tiền đầu tư đến tào khoản ngân hàng: 

 • CTK: CTCP Biên An Toàn
 • STK: 033100 474 122
 • Tại Ngân hàng Vietcombank 

2.2 XÁC NHẬN 

 • FIDT gửi email xác nhận kèm hợp đồng điện tử tới khách hàng

Bước 3: QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ CHỨNG CHỈ FGI

Khách hàng nhận được email thứ sáu hàng tuần xác nhận về: 

 • Số lượng CCĐT, vốn đầu tư ban đầu và tài sản hiện tại của khách hàng theo giá đóng cửa thị trường
 • Biến động NAV của chứng chỉ, dòng vốn nạp vào, rút ra hàng tuần
 • Danh mục và tỷ trọng các cổ phiếu trong danh mục đầu tư

Bước 4: RÚT VỐN ĐẦU TƯ

4.1 NGÀY T - 1

 • Khách hàng thông báo về việc rút vốn tương ứng với số CCĐT muốn rút trước 01 ngày làm việc. FIDT xác nhận ngày rút vốn cụ thể là ngày T 

4.2 NGÀY T

 • FIDT bán cố phiếu trong danh mục chuẩn bị cho khách hàng rút vốn
 • Gía CCĐT khách hàng rút vốn được xác định theo giá đóng cửa của thị trường tại ngày T
4.3 NGÀY T + 2
 • FIDT chuyển phần rút vốn cho khách hàng sau 02 ngày làm việc


hiệu suất đầu tư vượt trội

Mặc dù mới ra đời, nhưng các sản phẩm hợp tác đầu tư của FIDT đã cho các hiệu suất vượt trội:

 • Trung bình tính từ ngày 01.01.2021 các khách hàng sử dụng dịch vụ của FIDT có mức hiệu suất trung bình từ 80 - 100%.
 • Trung bình tính từ ngày 01.04.2021 các khách hàng sử dụng dịch vụ của FIDT có mức hiệu suất trung bình từ 40 - 60%.

* Hiệu suất tính đến ngày 05.10.2021.

hiệu suất đầu tư vượt trội

Mặc dù mới ra đời, nhưng các sản phẩm hợp tác đầu tư của FIDT đã cho các hiệu suất vượt trội:

 • Trung bình tính từ ngày 01.01.2021 các khách hàng sử dụng dịch vụ của FIDT có mức hiệu suất trung bình từ 80 - 100%.
 • Trung bình tính từ ngày 01.04.2021 các khách hàng sử dụng dịch vụ của FIDT có mức hiệu suất trung bình từ 40 - 60%.

* Hiệu suất tính đến ngày 05.10.2021.


BIỂU PHÍ CHỨNG CHỈ ĐẦU TƯ FGI

 PHÍ QUẢN LÝ

 • Miễn phí
 PHÍ THƯỞNG 
 • Phí thưởng là 15% trên lợi nhuận
(*) Lưu ý:
 • Khi khách hàng rút CCQ phần lợi nhuận được tính bằng tổng giá trị tài sản rút trừ đi giá trị đầu tư vốn rút ra
 • Phí thưởng được tính tại ngày làm việc cuối cùng của năm và được quy đổi ra CCQ (phần lợi nhuận được tính bằng tổng tài sản ròng của khách hàng trừ đi vốn đầu tư ban đầu)

CRM form will load here

 

CRM form will load here

VỀ CHÚNG TÔI

Đơn vị Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam

 • Nguồn lực vững mạnh: 20 năm kinh nghiệm Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản. Các chuyên gia của FIDT có trình độ chuyên môn cao và am hiểu tường tận về kinh tế từ vĩ mô đến vi mô và đặc thù môi trường đầu tư tại Việt Nam.
 • Tuyên ngôn giá trị: Với slogan FIDT - Focus On Performance - Tập trung vào hiệu quả đầu tư, FIDT luôn mong muốn trở thành người bạn đồng hành với khách hàng trên con đường đầu tư thịnh vượng.
 • Đối tác của chúng tôi: Bloomberg, FiinPro, Algo Platform và hơn 20 đối tác chiến lược là các Công ty chứng khoán Top đầu.


ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA GIÀU KINH NGHIỆM

Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến sự phục vụ tốt nhất cho NĐT với phương châm "Nhanh chóng - Giá trị - Đón đầu Thị trường"


khách hàng NÓI GÌ VỀ FIDT

Nỗ lực và kết quả của chúng tôi đến từ sự ủng hộ của Qúy Khách hàng.